Harta ocupării forţei de muncă din România


Conform INS resursele de muncă se definesc ca: "acea categorie de populaţie care dispune de ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din activitățile economice naționale." Pe scurt orice persoană angajată într-o activitate lucrativă remunerată sau neremunerată.
Din această categorie sunt excluși pensionarii (orice tip), persoanele încadrate în funcții cu caracter secret (SRI, SIE, etc.) și grupele de vârste aflate în afara limitelor legale.

Judeţele din Moldova ocupă primele poziții în cadrul ierarhizării gradului de ne-ocupare a resursei lucrative. Regiunea de vest se poziţionează în topul unităţilor teritoriale ca pondere a utilizării resurselor disponibile.

Municipiul București prezintă o radiografie atipică în raport cu situația la nivel național unde 85% din populație este implicată într-o activitate lucrativă.

Reprezentarea acestor date implică câteva rezerve asupra unei analize exhaustive. Conceptul de lucrător familial neremunerat nu a fost promovat la nivel național ce ar include practic toate persoanele care prestează activități într-un spațiu domestic și în afara gospodăriei. Dacă acest concept ar fi aprofundat și înțeles la scală largă aceste date, cel mai probabil, ar fi la nivel oficial mult mai apropiate. Totuși putem observa diferențe excepționale în cadrul regiunilor din România și în special asupra raportului dintre capitală și orice alt judeţ.Comentarii

Postări populare