Sex, venituri și județe (INS)


Sursă date: INS
Analiză Scrido

Femeile câștigă mai mult decât bărbații în județul Covasna. Rețeta pentru egalizarea discriminării veniturilor ar trebui aprofundată și copiată la scală națională. Diferențe pozitive se regăsesc și pentru câteva județe din regiunea istorică Moldova. În Neamț, Suceava și Vaslui aparent nu există o discrepanță în ceea ce privește formele legale de subzistență. Totuși, dacă ne raportăm la venitul mediu al acestor județe, observăm diferențe de până la 100% în comparație cu municipiul București. Profunzimea sărăciei, veniturile nedeclarate, munca la negru oferă rezervele necesare de a păstra această ierarhizare strict într-o forma a veniturilor oficializate. O aproximare globală a resurselor distribuite în raport cu sexul populației necesită o perspectivă a tuturor activităților ce produc direct sau indirect resurse, fapt ce este aproape irealizabil. 

Lipsa unei diversități lucrative și concentrarea unor activități specifice în funcție de unitatea administrativă, fie că ne referim la orașele care funcționau (funcționează) în baza a 2-3 unități economice sau la comunități în care puterea de muncă era specializată în funcție de resursele din proximitate au oferit posibilitatea unor județe precum Gorj și Prahova să conducă topul negativ al diferențelor salariale.Egalizarea veniturilor este importantă nu doar la nivel moral și legitim prin care recunoaștem că variabila sex nu corelează cu variabila performanță și productivitate, ea poate semnifica capacitatea comunității extinse de a se adapta unui nou stil de viață, alert, diferit și opus în anumită măsură dezideratelor tradiționale. Această egalizare nu se va produce doar în comportamentul prosocial al sexului în societate, în momentul în care ea va fi atinsă va fi reprezentată și în ponderea persoanelor încarcerate sau condamnate în spețe penale. În prezent mai mult de 90% din infracțiuni pentru care există condamnări cu executare aparțin bărbaților. A nu se înțelege la un îndemn la sporirea delincvenței în rolul feminin ci poate un îndemn la a cuteza la roluri și obiective profesionale diversificate.

Comentarii

Postări populare